Trykkbølgebehandling er en meget effektiv behandlingsform for mange ulike muskel og skjelettplager hvor man behandler mot konkrete lesjoner. Dette gjelder seneplager, slimposer, ledd og muskulatur.

Apparatet fungerer ved at trykkluft brukes for å generere impulser som «skytes» ned i vevet der «pistol» eller applikator anvendes. Dette generer store mengder stimuli og brukes kort sagt for å overdøve smerte, men også for restarte groprosess ved skadet vev.

Behandlingen varer 4-6 min per lokasjon og mengden trykk som kan brukes er opp til 4 bar avhengig av lokasjon. Dette omfatter vanligvis 2500-3500 impulser som hurtig slås inn i vevet.

Normalt sett er vanlig behandlingsmengde 3-5 behandlinger med en ukes mellomrom.

Det er meget viktig at man presist kan lokalisere spesifikk lokasjon på lesjon så man skyter så presist som mulig. Dette krever kompetanse på undersøkelse og diagnostikk. Ortopedisk medisin er et godt hjelpemiddel som gir gode anatomiske kunnskaper samt innsyn i de ulike lesjonenes særpreg.

Under har jeg satt opp en FAQ for å lese mer om behandlingsformen.

Hvordan ble trykkbølge utviklet?

Trykkbølgebehandling er en relativt fersk behandlingsform som har vært tigjengelig i Norge i 10 år. Trykkbølgeapparater ble opprinnelig brukt til å knuse nyrestein, men har i senere tid blitt modifisert til en betydelig milder utgave for å kunne behandle muskel og skjelettplager.

Hvordan fungerer apparatet?

Apparatene fungerer ved at et stempel generer trykkluft som fører til at det ytterste delen av «pistolen» slåes opp og ned. Den glatte overflaten på stempelet holdes mot det området som skal behandles og trykkbølgene vil føres ned mot det skadede vevet og generere massive energiimpulser som skytes ned i vevet.

Hvilken effekt har trykkbølgebehandling på vevet?

Disse impulsene som nevnes i forrige punkt frigjør blant annet nitrogen som nøytraliserer en del stoffer som er aktive ved skadet vev (blant annet substans p)

Senebetennelser er det som behandles oftest med trykkbølge, og seneproblematikk har flere stadier. Årsaken er ofte en kombinasjon av forandring i senestrukturen som følge av ufullstendig tilheling eller  gradvis forandring/degenerasjon i senestrukturen hvor både blodårer og nerver gror inn i senevevet i tillegg til å senefibrer legger seg uregelmessig. Sistnevnte kommer gjerne av en uhensiktsmessig belastningsmengde som enten er for lav eller for høy.

Trykkbølgebehandling er kort sagt effektivt ved at man retter mer fokus til det smertefulle området. De påførte energiimpulsene frigjør stoffer og setter i gang en betennelsesdempende prosess som øker blodtilførsel til området og dermed restarter/stimulerer tilhelingsprosessen.

Hva forskjell på ESWT og Trykkbølgebehandling?

ESWT er den engelske betegnelsen på trykkbølgebehandling og står for Extra-corporeal shock wave treatment og betyr at man påfører trykk bølger på utsiden av kroppen (extra-corporeal).

Det finnes flere typer trykkbølgebehandling hvorav radial trykkbølgebehandling er mer vanlig enn piezoclast. Piezoclast er mer presis og kan justeres i form av hvor dypt man ønsker å nå. Radial er som sagt den mest vanlige i norsk klinisk praksis og fungerer mer enn godt nok mot de fleste plager da den dekker et større område og er billigere å anskaffe.

Hvordan gir ESWT smertelette?

Man er ikke helt sikker på hvorfor trykkbølgebehandling fører til smertelette, men noen hypoteser går ut på at man aktiverer sensorer i vevet som gir umiddelbar smertelette etter behandling. En annen forklaringsform er at stimuli overdøver smerte på samme vis som når man brenner seg og det hjelper å gni huden rundt området for å kjenne noe annet enn smerte.

Hvilke plager brukes trykkbølge på?

Skulder:

  • Senebetennelse i rotator cuff
  • Kalkdannelser i forbindelse med senebetennelser i rotator cuff

Albue

  • Tennisalbue, smerter på utside av albue – lateral epikondylitt
  • Golfers albue, smerter på innside av albue – medial epikondylitt

Håndledd:

  • Leddbetennelse av tommelrotleddet – artritt cmc1

Hofte

  • Slimposebetennelse i hofte – trochanter og gluteal bursitt
  • Senebetennelser ved trochanter major

Kne

  • Jumpers knee eller senebetennelse forside kneskål – patellar tendinipati

Ankel/fot

  • Plantar fascitt med og uten hælspore
  • Achilles senebetennelse

Hvilke kontraindikasjoner gjelder for trykkbølge?

Trykkbølge skal ikke benyttes ved:

Graviditet

Behandling rettet mot nakke, ryggrad og lunger

Behandling mot vekstplager hos ungdom

Pacemaker

Blodfortynnende medisiner (albyl-e er unntaket)

Behandling mot proteser, skruer eller skinner etter brudd.

Hvilke krav settes til behandler?

Det er viktig at behandler har god kunnskap og er i stand til å stille presise diagnoser basert på hva pasient forteller og hvordan de ulike tilstandene starter, utarter seg og dens særegenheter.

Behandler bør ha gode kliniske ferdigheter og evne til å tolke kliniske funn i undersøkelsen som gjøres etter pasientsamtalen, i tillegg til gode anatomiske ferdigheter sånn at det eksagte punktet hvor trykkbølgen skal og bør anvendes. Hvem som helst kan bruke apparatet, utfordringen er å treffe de rette punktene da det kan være ørsmå forskjeller mellom irritert vev og usensitivt vev.

Behandler bør også være i stand til å anslå hvilke pasienttyper som passer til trykkbølge og hvilke pasienter som ikke er kandidater uavhengig om plagen egentlig er en indikasjon. Enkelte pasienter får kraftigere kroppslige reaksjoner enn andre etter behandling og kan derfor anse behandlignen som mer negativ. Dette kan for eksempel gjelde høysensitive personer.

Hvilke krav settes til pasient?

Selv om behandler skal levere i form av diagnostikk og bruk av apparatet stilles det også krav til pasient.

Det er anbefalt å holde seg aktiv i tillegg til trykkbølgebehandlingen da studier viser at dette gir bedre resultater. I mange tilfeller skal pasient også følge et treningsopplegg. Dette kan være et opplegg som stimulerer for eksempel senevev til å gradvis tåle mer belastning for å stimulere til hurtigere bedring.

Man bør holde seg i ro de første dagene etter behandling da man gjerne opplever en betennelseslignende tilstand der behandlingen har blitt ufført.

Kan man få vondt etter behandling?

Mange pasienter opplever en betennelseslignende tilstand ca 2 dager etter behandling som dermed øker smertene i denne perioden. Dette er helt normalt og er en del av tilhelingsprosessen.

Hvor lenge varer behandlingen?

En behandling varer normalt sett 5-7 minutter med 2500-3500 impulser.

Hvor mange behandlinger kan man forvente?

3-5 behandlinger er den vanlige behandlingsmengden. Dette gjøres med en ukes mellomrom.

ENIMED trykkbølgeintroduksjon

ESWT apparat fra Swiss DolorClast