mikkelsenfysioterapi-skulder

Skulderproblematikk kan i likhet med andre ledd komme av akutte skader og eller overbelastning over tid. De vanligste plagene i skuldra er senebetennelser av rotator cuff som er små muskler som ligger fra skulderbladet og inn mot skulderkula og sørger for at denne holder seg stabil under bevegelse og bruk av armen. Disse musklene kalles supraspinatus, infraspinatus, subscapularis og teres minor. Inne i skuldra finnes det også det vi kaller for slimposer (bursa) og disse kan få forøket væske og føre til at det blir mindre plass inne i skuldra. I tillegg kan personer mellom 40-60 være mer utsatt for det som kalles for frossen skulder. Disse kommer ofte etter fall og eller ved slag mot skuldra, men kan hos enkelte komme uten noen spesiell årsak. En periode med utpreget smerteøkning og en påfølgende periode med økende tilstivning av skuldra er typisk ved en kapsulitt. Andre plager i skuldra kan være leddet på toppen av skuldra hvor skulderbladet kobles sammen med kragebenet. Dette kalles for AC-leddet og gir oftest smerte på toppen av skuldra. Noen personer har også problemer med at skuldra faller ut av delvis eller helt ut av ledd (sub)luksasjoner, og kan dermed føre til irritasjon av kapsel og eller sener og leddbånd.  Smerteområdet for plager inne i skuldra kan gå fra overarm og ned til håndledd og kan derfor føre til vanskeligheter med å skille mellom skulderplager og nakkeplager.

Behandling for skulderplager er ofte treningsterapi, tøyning, mobilisering og andre manuelle teknikker. Hos enkelte kan en henvisning til behandling med injeksjonsterapi være mest gunstig.