Hva er fysioterapi

Fysioterapi er en undersøkelse og behandlingsform som danner grunnlag for en rekke fagområder i helsetjenesten. I motsetning til en del andre metodikker som kiropraktikk og naprapati så gir grunnutdanningen i fysioterapi en unik plattform til å jobbe med en bred pasiengruppe.

Hva er en fysioterapeut?

Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell og en vitenskap som er knyttet til det medisinske fagfelt. Faget kan beskrives som undersøkende, behandlende og forebyggende tiltak rettet mot bevegelsesapparatet.

En fysioterapeut må gjennomføre 3 års studium ved godkjent høgskole i Norge eller Utland samt å gjennomføre 1 års turnustjeneste for å kunne søke autoriasjon som fysioterapeut i Norge. Organiseringen ved høgskoler i utlandet har noe forskjellig struktur.

Må jeg betale egenandel ved dekket behandling?

I Norge har enkelte fysioterapeuter avtale med kommunen som fører til at de kan ta imot pasienter med henvisning til fysioeterapeut. Enkelte pasienter har krav på fri behandling og andre kan oppnå fri behandling ved å bygge opp frikort ved å betale egenandeler.

Mikkelsen Fysioterapi har IKKE avtale med kommunen og dermed vil behandlingen ikke gå under frikortordningen. Dette betyr dermed at man ikke trenger henvisning og at FÅR time raskere enn for terapeuter med kommunal avtale. Dette betyr at man må betale for hver behandling. Prisen avhenger av om det er første time, påfølgende eller om behandlingen innebærer trykkbølgebehandling.

Får man dekket fysioterapi?

Hos Mikkelsen Fysioterapi får man dekket fysioterapi dersom man har avtale med et forsikringsselskap som for eksempel Hjelp24 (gjensidige), IF (nordicnetcare) Storebrand eller Vertikal.

For å få dekket fysioterapi av den norske stat må man gå til en fysioterapeut med kommunal avtale. Hos disse er det ofte flere ukers ventetid, så det kan i flere tilfeller være gunstig å komme i gang med behandling raskere enn å vente flere uker på time.

Finnes det kliniske retningslinjer for fysioterapeuter?

Helsedirektoratet har ansvar for å lage nasjonale faglige retningslinjer i Norge. Fysioterapeuter deltar i dette utviklingsarbeidet for at retningslinjene også skal være nyttige for fysioterapeuter. Det finnes også internasjonale databaser for retningslinjer, og Europaregionen av WCPT utvikler europeiske fysioterapispesifikke retningslinjer. Det utvikles stadig nye retningslinjer, og det er viktig å følge med på følgende nettsider:

Helsedirektoratet – Nasjonale faglige reningslinjer

Helsebiblioteket

WCPT-Europaregion

GIN

NICE