Her kan man lese om ulike tilstander jeg jobber mye med. Dette er i hovedsak senebetennelser men også andre overbelastningsskader. På de ulike siden står det en kort beskrivelse i tillegg til de tiltakene som er anbefalt. Dette gjelder i hovedsak basert på forskning men også delvis min kliniske erfaring.

Enkelte har mer utdypet informasjon, mens andre ikke er oppdatert enda.

Plantar fascitt

Trochanter tendinopati