Trykkbølgebehandling er en meget effektiv behandlingsform for mange ulike muskel og skjelettplager hvor man behandler mot en konkret tilstand. Kort oppsummert prøver man å stimulere området hvor problemet sitter til å sette i gang tilhelingsprosesser, men også å generelt dempe smerte fra det vonde området via endring av kjemiske prosesser og at man muligens venner området til «trykk» igjen.

Dette gjelder i hovedsak seneplager, bindevev, benvev og muskulatur. Det er spesielt kroniske eller langvarige varianter som responderer godt på denne typen behandling.

Hva skjer når man får behandlingen?
Apparatet fungerer ved at trykkluft brukes for å generere impulser som «skytes» ned i vevet der «pistol» eller applikator anvendes.
Dette generer store mengder stimuli og brukes kort sagt for å overdøve smerte, men også for restarte groprosess ved skadet/forandret vev.

Hvor lang tid tar behandling og hvor ofte utføres det?
Behandlingen varer 4-6 min per lokasjon og mengden trykk som kan brukes er opp til 4 bar avhengig av lokasjon. Dette omfatter vanligvis 2500-3000 impulser som hurtig slås inn i vevet.

Normalt sett er vanlig behandlingsmengde 3-5 behandlinger med en ukes mellomrom.

Er behandlingen smertefull?
Behandlingen kan være noe smertefull, men dette kommer an på hvor mye trykk man starter med og i tillegg er det individuelle forskjeller i hvor vondt ulike personer opplever behandlingen. Enkelte merker også smerte/ømhet noen dager etter, mens andre føler en nedgang i smerte.

Hva med aktivitet etter behandling?
Det anbefales vanligvis å ta det rolig de første 48timene ift mer krevende aktiviteter. Eksempelvis hopping og løping ift achilles, patellar tendinopati og/eller benhinneproblematikk. Bruk av hammer ved lateral epikondylitt (tennisalbue) og kasting ved kalkskulder. Styrketrening/rehab kan ofte fungere fint men det kan lønne seg å forhøre seg med behandler.

Finnes det noen indikasjoner på hvem som kan respondere godt på denne behandlingen?
Ja det er noen faktorer som gjør at enkelte muligens responderer bedre.

  • Varighet på plager over 3mnd er mest gunstig.
  • Stabile symptomer som ikke blusser opp brått ved belastning.
  • At man ikke har utpreget svakhet i påvirket muskulatur.
  • Aktive personer kan muligens ha et fortrinn.
  • Ingen diabetes. Hvis diabetes er det en fordel med stabilt blodsukker.
  • Ingen nylige kortisoninjeksjoner.

Hvor hurtig merker man effekt?
Man kan forvente seg en effekt ca 12 uker etter første behandling.

Erfaringsmessig kan enkelte personer ha en hurtigere respons på behandlingen enn dette, men det er vanskelig å si akkurat hvem.

Introduksjonsvideo ENIMED

Arne har kompetanse innen ortopedisk medisin, idrettsmedisin og kurs i bruk av trykkbølge.

Dette gir kunnskap om de ulike tilstandendes særprek i tillegg til innsikt i den anatomisk delen slik at man finner riktig punkt å behandle, med gunstig dose, frekvens og styrke på slag.

Arne har flere års erfaring i denne behandlingsformen.

ESWT apparat fra Swiss DolorClast

Pris for behandlingen:

Første time m/behandling: 750,-
Påfølgende behandling: 680,-

Trykkbølge dekkes ikke av HELFO, men har man avtale med et forsikringsselskap dekker de ofte denne behandlingen.